Wybierz język witryny

Ciąża a cukrzyca

Cukrzyca u kobiet w ciąży

Najważniejsze rekomendacje

• W Polsce obowiązuje zasada powszechnych badań przesiewowych w kierunku hiperglikemii w ciąży oraz podział i kryteria rozpoznania takiej hiperglikemii zgodne z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia [A]. Zalecane są badania przesiewowe w I i III trymestrze ciąży

• U wielu kobiet chorych na cukrzycę ciążową możliwe jest osiągnięcie zadowalającej kontroli glikemii za pomocą postępowania behawioralnego, a farmakoterapia insuliną powinna być wdrożona w przypadku braku osiągnięcia celów terapeutycznych [A]

• Ogólne zasady leczenia cukrzycy u kobiet w ciąży:

— hiperglikemia w ciąży zwiększa ryzyko powikłań u ciężarnej i płodu, dlatego zarówno w cukrzycy przedciążowej, jak i hiperglikemii stwierdzanej po raz pierwszy w ciąży należy w trakcie terapii dążyć do optymalizacji kontroli glikemii [A]

— samokontrola glikemii jest zalecana jako podstawowy sposób oceny kontroli metabolicznej we wszystkich typach cukrzycy wikłającej ciążę. Za docelowe uznaje się następujące wartości glikemii w samokontroli:

na czczo i przed posiłkami: 70–90 mg/dl (3,9–5,0 mmol/l);

maksymalna glikemia w 1. godzinie po rozpoczęciu posiłku: < 140 mg/dl (< 7,8 mmol/l);

między godziną 2.00 a 4.00: > 70–90 mg/dl (> 3,9–5,0 mmol/l)

— oznaczanie HbA1c jest narzędziem oceny kontroli glikemii głównie u kobiet chorych na cukrzycę przedciążową.

Rekomendowane wartości wynoszą < 6,5% w I trymestrze, a w kolejnych trymestrach < 6,0% [B] — insulina jest jedynym lekiem hipoglikemizującym zalecanym w ciąży. Przy obecnym stanie wiedzy zastosowanie innych lek ów obniżających glikemię, doustnych lub agonistów receptora GLP-1 nie jest zalecane