Ciąża a cukrzyca

Nadzór nad płodem u kobiety z cukrzycą

Dla stwierdzenia prawidłowego przebiegu ciąży konieczne są regularne wizyty lekarskie. Kontrole w Poradni Położniczej odbywają się co 2-3 tyg., a po 32 tyg. ciąży jeszcze częściej.
Schemat prowadzenia ciąży u kobiety z cukrzycą jest zgodny z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

  • pierwsze badanie USG jeżeli nie było wykonane na początku ciąży ( w celu jej potwierdzenia i uwidocznienia pracy serca płodu) powinno być wykonane między 11 a 13 tyg. ciąży (ocena przezierności karkowej pomiar przestrzeni płynowej na karku- NT) oraz kości nosowej- NB- w celu wstępnego wykluczenia wad wrodzonych - szczególnie układu nerwowego i zespołu Downa - w razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości istnieje potrzeba przeprowadzenia dalszych badań
  • 18-20 tydzień - badanie oceniające rozwój płodu, badanie serca płodu i narządów wewnętrznych w celu wykluczenia wad wrodzonych
  • 28-30 tydzień - ocena rozwoju płodu, wykazanie noworodków małych w stosunku do wieku ciążowego (hipotroficznych) lub dużych w stosunku do wieku ciążowego. Ocenia się obwód głowy (HC), obwód brzucha (AC), długość kości udowej (FL) oraz ilość płynu owodniowego i położenie płodu.
  • 34-36 tydzień- ponowna ocena rozwoju płodu oraz jego położenia, w tym albo poprzednim badaniu ocenia się również łożysko oraz przepływ matczyno-płodowy.
    Inne metody nadzoru: ocena ruchów płodu przez matkę, od 24 tyg. ciąży, kardiotokografia (zapis czynności serca płodu i aktywności skurczowej macicy) od 28 tyg. ciąży podczas każdej wizyty a w czasie pobytu w szpitalu codziennie.
    Szczególnie istotna jest końcowa hospitalizacja uwzględniające zaplanowanie rodzaju porodu, uwzględnienie powikłań cukrzycy, powikłań położniczych w poprzednich ciążach. Poród powinien ze względu na bezpieczeństwo matki i dziecka powinien odbywać się w jednostce specjalistycznej.