Wybierz język witryny

Dieta

O ile jedna jednostka insuliny obniża poziom cukru

Insulina jest określana w jednostkach U (j.m - jednostka międzynarodowa). Na określenie ile jedna jednostka insuliny zmniejszy nasz poziom cukru mają wpływ różne czynniki jak ilość stosowanej insuliny, stres, wielkość posiłku. Jedna z metod zależy od wagi ciała na przykład u osoby ważącej w granicach od 70 do 80 kg jedna jednostka podana między posiłkami obniży poziom cukru o około 1mmol ( 18mg/dl), natomiast u osoby ważącej od 30 do 40 kg obniży się około 35 mg/dl. Inną metodą jest reguła 1500 czyli dzielimy 1500 przez dzienną dawkę przyjmowanej insuliny i wychodzi nam ile obniży się poziom cukru po wstrzyknięciu 1 jednostki (nie dotyczy insuliny Humalog oraz NovoRapid) ponieważ są to insuliny szybko działające i tu trzeba 1800 podzielić przez liczbę dzienną jednostek. Na przykład biorąc 40 jednostek insuliny 1800 dzielimy na 40 i wychodzi 45 mg/dl tyle mniej więcej zmniejszy się poziom cukru po podaniu jednej jednostki.