Podstawowe zagadnienia

Jak interpertować wynik poziomu glikemii we krwi

Konwertuj poziom cukru / glukozy we krwi z mmol / l (standard brytyjski) na mg / dl (standard amerykański) i odwrotnie za pomocą naszego konwertera poziomu cukru we krwi.

Jaka jest różnica między mmol a mg/dl ?

Oba zestawy jednostek służą do pomiaru poziomu cukru we krwi i oba podają pomiar stężenia glukozy we krwi choć w nieco inny sposoby.

mmol / L podaje molarność, czyli liczbę cząsteczek substancji w określonej objętości, w tym przypadku w granicach 1 litra.

mg / dl podaje stężenie jako stosunek masy do objętości, w tym przypadku miligramów na decylitr.

mmol / l jest najczęściej stosowanym pomiarem w Wielkiej Brytanii, a mg / dl jest używany głównie w USA i Europie

mmol / l to międzynarodowa jednostka standardowa do pomiaru stężenia glukozy we krwi - znana również jako milimol (mM). To urządzenie jest używane w Wielkiej Brytanii. : Milimole na litr

mg / dl to ednostka do pomiaru stężenia glukozy we krwi w USA - miligramy na decylitr. : miligramy na 100 mililitrów

Poziom glukozy we krwi zwykle waha się od 4 mmol / l do 6 mmol / l dla osób bez cukrzycy.

Poziom cukru we krwi (zwany także glukozą) musi być ściśle kontrolowany w organizmie człowieka, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia powikłań.

    Wzór do obliczenia mmol / l na podstawie mg / dl: mmol / l = mg / dl / 18

    Wzór do obliczenia mg / dl z mmol / l : mg / dl = 18 × mmol / l

Jak mogę zamienić jednostki podawane przez mój glukometr?

Zależy to od posiadanego glukometru. Niektóre glukometry pozwalają na zmianę jednostek z mg / dl na mmol / l i odwrotnie. Natomiast inne glukometry są ustawione na wyświetlanie tylko jednego typu  jednostek.

Sprawdź w instrukcji miernika, czy jest możliwa zmiana jednostek. Jeśli nie masz lub nie możesz znaleźć instrukcji, skontaktuj się z producentem.

Dlaczego poziom cukru we krwi jest ważny?

Pomiar poziomu cukru we krwi i zrozumienie jaki powinien być poziom glukozy jest istotną częścią leczenia cukrzycy.

Poziom cukru we krwi odnosi się do całkowitej ilości glukozy krążącej we krwi. W różnych częściach świata stosuje się różne jednostki pomiaru stężenia glukozy we krwi.