Wybierz język witryny

Podstawowe zagadnienia

Zaburzenia gospodarki węglowodanowejGlikemia przygodna - oznaczona w próbce krwi pobranej o dowolnej porze dnia, niezależnie od pory ostatnio spożytego posiłku

 • Stężenie glukozy w osoczu krwi żylnej: ≥200 mg/dl (11,1 mmol/l)
  Interpretacja: cukrzyca* (gdy występują objawy hiperglikemii takie jak: wzmożone pragnienie, wielomocz, osłabienie)


Glikemia na czczo - oznaczona w próbce krwi pobranej 8-14 godzin od ostatniego posiłku

 • Stężenie glukozy w osoczu krwi żylnej: 70 - 99 mg/dl (3,9 - 5,5 mmol/l)
  Interpretacja: prawidłowa glikemia na czczo (NGT)
 • Stężenie glukozy w osoczu krwi żylnej: 100 - 125 mg/dl (5,6 - 6,9 mmol/l)
  Interpretacja: nieprawidłowa glikemia na czczo (IFG)
 • Stężenie glukozy w osoczu krwi żylnej: ≥126 mg/dl (7,0 mmol/l)
  Interpretacja: cukrzyca*


Glikemia w 120. minucie doustnego testu tolerancji glukozy

 • Stężenie glukozy w osoczu krwi żylnej: <140 mg/dl (7,8 mmol/l)
  Interpretacja: prawidłowa tolerancja glukozy (NGT)
 • Stężenie glukozy w osoczu krwi żylnej: 140 - 199 mg/dl (7,8 - 11,1 mmol/l)
  Interpretacja: nieprawidłowa tolerancja glukozy (IGT)
 • Stężenie glukozy w osoczu krwi żylnej: ≥200 mg/dl (11,1 mmol/l)
  Interpretacja: cukrzyca*

(*) Do rozpoznania cukrzycy konieczne jest stwierdzenie jednej z nieprawidłowości, z wyjątkiem glikemii na czczo, gdy wymagane jest 2-krotne potwierdzenie zaburzeń; przy oznaczaniu glikemii należy uwzględnić ewentualny wpływ czynników niezwiązanych z wykonywaniem badania (pora ostatnio spożytego posiłku, wysiłek fizyczny, pora dnia)

IFG (impaired fasting glucose) - nieprawidłowa glikemia na czczo;
NGT (normal glucose tolerance) - prawidłowa tolerancja glukozy;
IGT (impaired glucose tolerance) - nieprawidłowa tolerancja glukozy.

źródło :  mojacukrzyca.org