Wybierz język witryny

Podstawowe zagadnienia

Przeciwwskazania do wysiłku fizycznego

Przeciwwskazania do wysiłku fizycznego:
• niekontrolowane nadciśnienie tętnicze krwi,
• choroba zastawek serca,
• czynność serca w spoczynku powyżej 120/min,
• nadczynność tarczycy niewyrównana,
• przewlekłe zapalenie wątroby,
• ciąża powikłana.
oraz następujące stany chorobowe:
• nasilone zaburzenia rytmu serca,
• choroba niedokrwienna serca,
• wczesny okres po zawale serca,
• niewydolność serca,
• dusznica bolesna,
• nadciśnienie tętnicze niepoddające się leczeniu,
• zwężenie aorty,
• tętniak serca i aorty,
• zapalenie mięśnia sercowego lub osierdzia,
• ostra infekcja lub gorączka,
• znaczny stres emocjonalny, psychoza.