Pompa

Na jaki czas rozkładamy bolus na białka i tłuszcze

Ilość wymienników białkowo-tłuszczowych

Czas rozłożenia godzinowego

1WBT

3 godziny

1,5 WBT

3,5 godziny

2 WBT

4 godziny

2,5 WBT

4,5 godziny

3 WBT

5 godzin

> 4WBT

> 5,5 godziny

Źródło: dr n. med. Ewa Pańkowska ; Klinika Diabetologii i Wad Wrodzonych AM w Warszawie