Wybierz język witryny

Pompa

Wskazania do zastosowania pompy insulinowej

Poniżej zostały wyszczególnione wskazania do zastosowania pompy insulinowej:

  • ciężkie hipoglikemie
  • pomijanie dawek insuliny
  • ból z powodu wstrzykiwania insuliny
  • wysokie wartości HbA1c
  • powikłania cukrzycowe
  • duże skoki poziomów glikemii
  • zmienny rytm pracy
  • ćwiczenia fizyczne
  • lepsza jakość życia