Wybierz język witryny

Pompa

Terapia za pomocą osobistej pompy insulinowej: fakty i mity

Leczenie cukrzycy za pomocą osobistej pompy insulinowej jest niewątpliwie najbardziej skuteczną i wygodną metodą terapii. Nie wymaga kilkukrotnego podawania insuliny za pomocą standardowych iniekcji. W wielu przypadkach pomaga w skuteczniej kontrolować wartości glikemii.
Czy jest to jednak panaceum na wszystkie problemy jakie doświadcza pacjent z cukrzycą ?
W terapii za pomocą osobistej pompy insulinowej obowiązują metody intensywnej insulinoterapii.
Różnica między standardową intensywną insulinoterapią a stosowaną w leczeniu za pomocą pomp insulinowych:
1. Zamiast insuliny długodziałającej podawana jest w sposób ciągły insulina we wlewie podstawowym (określonym godzinowo przez lekarza leczącego twoją cukrzycę).
2. Zamiast standardowej iniekcji insuliny krótko działającej przed posiłkami wyliczasz dawkę insuliny jaka powinna być podana na dany posiłek i podajesz ją w formie bolusa. W większości dostępnych do tej pory pomp oprócz bolusa prostego (podawanego na wymienniki węglowodanowe) istnieje możliwość podawania także bolusów złożonych (na posiłki mieszane węglowodanowo- białkowo- tłuszczowe) oraz przedłużonych  ( na posiłki białkowo-tłuszczowe). Uwaga!!!. Chcąc wykorzystywać wszystkie 3 rodzaje bolusów, co niewątpliwie poprawi szansę na lepsze wyrównanie cukrzycy musisz dodatkowo posiąść umiejętność obliczania obok wymienników węglowodanowych również białkowo-tłuszczowych w pożywieniu.
Kto odniesie potencjalne korzyści ze stosowania pompy insulinowej?
1. Osoby z typem 1 cukrzycy dobrze zmotywowane, otwarte na zdobywanie nowych informacji, zaangażowane w edukację.
2. Osoby o stabilnej sytuacji finansowej (oszczędzanie za zestawach infuzyjnych jest czynnikiem ryzyka rozwoju zapalenia w miejscu wkucia).
3. Osoby, u których w przebiegu dochodzi do wzrostu glikemii w godzinach porannych (hiperglikemia na czczo). Prawidłowe ustawienie wlewu podstawowego pozwala na poprawę porannych glikemii, czego często nie udaje się uzyskać za pomocą standardowej insulinoterapii.
4. Osoby wymagające podawania dużych dawek insulin (ponad 0,7j kg mc). Zastosowanie pompy często daje szansę obniżenia zapotrzebowania na insulinę.
5. Osoby aktywne, uprawiające sport- istnieje możliwość czasowego zmniejszenia wlewu podstawowego w trakcie wysiłku fizycznego lub zastosowania tak zwanej „bazy aktywnej”.
Jeżeli pomimo stosowania pompy insulinowej twoje wyrównanie cukrzycy nie poprawia się.
1. Pompa jest doskonałym narzędziem w terapii cukrzycy, ale oprócz jej zakupu i utrzymania musisz przejść edukację w zakresie jej obsługi technicznej. Musisz poznać również bardzo dobrze zasady intensywnej insulinoterapii oraz fizjologii twojego organizmu.
2. Szczególnie w pierwszych dobach po podłączeniu pompy insulinowej będziesz wymagał intensywnego nadzoru i częstych wizyt lekarskich (nawet hospitalizacji), ponieważ intensywna edukacja i prawidłowe dobranie wlewu podstawowego jest kluczowe dla dalszego wyrównania cukrzycy
3. Podłączenie samej pompy insulinowej nie pomoże wyrównaniu Twojej cukrzycy, jeżeli nie planujesz stosować intensywnej insulinoterapii, masz trudności w opanowaniu tej metody, nie zamierzasz współpracować z twoim lekarzem prowadzącym.
4. Jeśli jesteś pewien, że wszystkie informacje opanowałeś prawidłowo a mimo to nadal masz wahania glikemii prawdopodobnie problem leży w tym, że masz nieprawidłowy wlew podstawowy i w celu jego modyfikacji powinieneś skontaktować się z lekarzem.