Wybierz język witryny

Powikłania w cukrzycy

Najważniejsze rekomendacje w leczeniu retinopatii cukrzycowej

 • Optymalizacja kontroli glikemii, ciśnienia tętniczego oraz lipemii zmniejsza ryzyko rozwoju i progresji retinopatii cukrzycowej [A]
 • Badanie dna oka po rozszerzeniu źrenicy powinno się wykonać nie później niż po 5 latach u dorosłych z typem 1 cukrzycy i przy rozpoznaniu cukrzycy typu 2 [B]
 • Fotokoagulacja laserowa redukuje ryzyko utraty wzroku u chorych z retinopatią proliferacyjną [A]
 • Doszklistkowe iniekcje anty-VEGF u chorych z obrzękiem plamki mogą poprawić widzenie [A]
 • Leczenie kwasem acetylosalicylowym w celu kardioprotekcji nie jest przeciwwskazane u chorych z retinopatią i nie zwiększa ryzyka krwotoku dosiatkówkowego [A]

Powikłania związane z cukrzycą dotyczą prawie wszystkich struktur anatomicznych w układzie wzrokowym. Najczęściej występującą i najcięższą, bo zagrażającą utratą wzroku, jest retinopatia cukrzycowa i związany z nią cukrzycowy obrzęk plamki.

Częstotliwość badań okulistycznych:

 1. Pierwsze badanie:
 • w cukrzycy typu 1 — w ciągu pierwszych 5 lat od momentu zachorowania;
 • w cukrzycy typu 2 — w momencie rozpoznania choroby lub krótko po jej zdiagnozowaniu.
 1. Kolejne badania:

w cukrzycy typu 1, jeżeli w ciągu pierwszych dwóch lat nie stwierdza się zmian w siatkówce oka, badanie dna oczu może być oceniane co 2 lata;

 • w cukrzycy typu 2 cukrzycy z dobrym wyrównaniem metabolicznym, przy braku zmian na dnie oka — co

3 lata;

 • przy każdym pogorszeniu wzroku u chorego na cukrzycę — w trybie pilnym;
 • u chorej w ciąży (uwaga: ciąża zwiększa ryzyko utraty wzroku!) — w trybie pilnym;
 • zależnie od stopnia zaawansowania retinopatii cukrzycowej — według zaleceń okulisty.