Wybierz język witryny

CIEKAWOSTKI

Wszczepialne pompy insulinowe

Pompy wszczepialne są obecnie w fazie badań i nie są ogólnie dostępnymi urządzeniami medycznymi. Obecnie najbardziej zaawansowanym urządzeniem jest Medtronic MiniMed MIP model MMT-2007C. Wymiary urządzenia stanowiącego tytanowy dysk wynoszą 2 cm grubości i 8,1 cm średnicy a waga przy pustym pojemniku na insulinę wynosi 131 g.   W skład urządzenia wchodzą: moduł pompowy, rezerwuar na insulinę, część elektroniczna oraz cewnik. Pompę umieszcza się podskórnie w wytworzonej w powłokach brzusznych kieszeni skórnej a cewnik podający insulinę wprowadza się do jamy otrzewnowej. Kluczowym problemem wiążącym się z zastosowaniem tych urządzeń jest czujnik służący do pomiaru glikemii. Testowane są dwa typy tych urządzeń: czujnik podskórny oraz czujnik umieszczony w żyle.Doświadczenia z tych badań wykorzystuje się w urządzeniach do długotrwałego monitorowania glikemii. Znaczny problem związany z zastosowaniem wszczepialnej pompy insulinowej typu zamkniętej pętli stanowią powikłania wynikające z działań chirurgicznych oraz używania samej pompy. Powikłania związane z implantacją pompy (pojawiające się zwłaszcza przy jej wymianie) nie są częste i ograniczają się do łagodnych stanów zapalnych wokół jamy operacyjnej.Poważniejszym powikłaniem jest stan zapalny wytworzonej kieszeni skórnej służącej do umieszczenia pompy. Rozwiązaniem jest próba reimplantacji pompy. Odsetek powikłań miejscowych przy zastosowaniu wszczepialnych pomp insulinowych ocenia się na 0 – 28 % ( średnio 7,1 %) u pacjenta w ciągu roku. U osób bardzo szczupłych pompa może być widoczna przez skórę, co może być źródłem dyskomfortu psychicznego. Pojawiły się również doniesienia o aktywacji procesów immunologicznych o charakterze produkcji przeciwciał przeciwinsulinowych przy stosowaniu dootrzewnowej podaży insuliny.

W badaniach oceniających jakość życia wykazano lepsze wyniki u pacjentów używających wszczepialnej pompy w porównaniu z osobami poddanymi intensywnej insulinoterapii. Najogólniej oceniając, badania z pompą MMT – 2007 C pomogły w zdobyciu doświadczenia i dowodów na skuteczność metaboliczną zarówno w zakresie gospodarki węglowodanowej ( normalizacja glikemii u pacjentów z chwiejną cukrzycą), jak i w zakresie opornych na konwencjonalne leczenie zaburzeń gospodarki lipidowej towarzyszących cukrzycy.

Postęp w dziedzinie precyzyjnego pomiaru glikemii będzie determinował stopień zastosowania klinicznego tych pomp.

źródło: http://www.pompyinsulinowe.pl/wszczepialna-pompa-insulinowa/