KOMPLIKACJE

Kserostomia w cukrzycy

Suchość w jamie ustnej jest częstą dolegliwością wśród ambulatoryjnych pacjentów z cukrzycą. Jest silnie związana z obiektywnymi pomiarami słabego przepływu śliny i innymi doustnymi i pozornymi objawami desykacji. Suchość w jamie ustnej nie jest związana z dysfunkcją autonomicznego układu krążenia, ale może być spowodowana zaburzeniami kontroli glikemii.

Czterdzieści trzy procent chorych na cukrzycę skarżyło się na kserostomię, z czego 82% stanowiły kobiety. Suchość w jamie ustnej nie była związana z wiekiem ani rodzajem i czasem trwania cukrzycy. Objawy utraty wody i suchości jamy ustnej i gardła, oczu i pochwy były znacznie częstsze u pacjentów z cukrzycą niż u pacjentów z niestrawnością. Natężenie przepływu śliny u osób chorych na cukrzycę było konsekwentnie niższe niż u zdrowych. Średnie, spoczynkowe i całkowite natężenie przepływu śliny było nienormalnie niskie u pacjentów z cukrzycą, którzy skarżyli się na kserostomię; nie zaobserwowano znaczących różnic w zakresie stymulowanej śliny i przepływów łzowych. Wykazano istotne odwrotne zależności między przepływem śliny a poziomem HbA1; nie wykazano związku między funkcją przepływu i funkcją autonomiczną.