Wybierz język witryny

KOMPLIKACJE

Podział insulin ze względu na czas działania

Aneks 1. Podział insulin ze względu na czas działania

 

 

 

Skład

Nazwa handlowa

Początek  działania

Szczyt  działania

Czas działania/ /zakres

Lizpro

Humalog

Po 15 min

30–70 min

2–5 godz.

Lizpro

Liprolog

Po 15 min

30–70 min

2–5 godz.

Lispro

Insulin LisproSanofi

Po 15 min

30–70 min

2–5 godz.

Glulisina

Apidra

Po 10–20 min

60 min

3–4 godz.

Aspart

Novorapid

Po 10–20 min

60–180 min

3–5 godz.

Aspart

Fiasp

Po 5–10 min

30–90 min

3–5 godz.

Aspart + Aspart  protaminowa

Novo Mix 30*  Novo Mix 50*

Po 10–20 min

1–2 godz./ /4–8 godz.

Od 10 godz.  do 16 godz.

Lispro + Lispro  protaminowa

Humalog Mix 25*  Humalog Mix 50*

Po 15 min

1–2 godz.

Do 15 godz.

Detemir

Levemir

1,5–2 godz.

Do 14 godz.

Do 24 godz.

Degludec U100

Degludec U200

Tresiba

~2 godz.

Bezszczytowa, stan równowagi jest osiągany pod 2–3 dniach

Przekracza  42 godz.

Glargina U100

Lantus

1,5–2 godz.

Bezszczytowa

Do 24 godz.

Glargina U100

Abasaglar

1,5–2 godz.

Bezszczytowa

Do 24 godz.

Glargina U300

Toujeo

1 godz.

Bezszczytowa

Do 36 godz.

Regular/neutralna

Humulin R

30–45 min

1–4 godz.

6–8 godz.

Regular/neutralna

Actrapid

30–45 min

1,5–3,5 godz.

7–8 godz.

Regular/neutralna

Gensulin R

30–45 min

1–3 godz.

6–8 godz.

Regular/neutralna

Polhumin R

30–45 min

1–3 godz.

8 godz.

Regular/neutralna

Insuman Rapid

30–45 min

1–4 godz.

7–9 godz.

Regular + NPH/izofanowa

Humulin M3/M4/M5*

30–45 min

2–8 godz.

Do 24 godz.

Regular + NPH/izofanowa

Mixtard 30/40/50*

30–45 min

2–8 godz.

Do 24 godz.

Regular + NPH/izofanowa

Gensulin M30/M40/M50*

30–45 min

2–8 godz.

Do 24 godz.

Regular + NPH/izofanowa

Polhumin Mix 2/Mix 3/ /Mix 4/Mix 5*

30–45 min

2–8 godz.

Do 24 godz.

Regular + NPH/izofanowa

Insuman 25*

30–45 min

2–4 godz.

12–19 godz.

NPH/izofanowa

NPH/izofanowa

Humulin N

Insulatard

0,5–1,5 godz. 0,5–1,5 godz.

3–12 godz. 4–12 godz.

18–22 godz. 18–22 godz.

NPH/izofanowa

Gensulin N

0,5–1,5 godz.

3–12 godz.

18–22 godz.

NPH/izofanowa

Polhumin N

1,5 godz.

4–12 godz.

18–22 godz.

NPH/izofanowa

Insuman Basal

1 godz.

3–12 godz.

18–20 godz.