Wybierz język witryny

Wskazania do opieki szpitalnej

1. Nowo wykryta cukrzyca typu 1 oraz cukrzyca typu 2 z klinicznymi objawami hiperglikemii w przypadku braku możliwości zapewnienia opieki specjalistycznej.

2. Ostre powikłania cukrzycy (hiperglikemia i hipoglikemia).

3. Zaostrzenia przewlekłych powikłań.

4. Przeprowadzenie zabiegów.

5. Modyfikacja schematu terapii chorych, u których nie ma możliwości uzyskania efektów terapeutycznych w warunkach leczenia ambulatoryjnego.