Wybierz język witryny

Zasady przygotowania chorego na cukrzycę do zabiegu operacyjnego

 • Planowy zabieg operacyjny u chorego należy odroczyć, gdy wartość HbA1c przekracza 8,5% [C]
 • U chorych leczonych przed zabiegiem operacyjnym insuliną nie wolno przerywać insulinoterapii, a u większości chorych z typem 2 cukrzycy leczonych wcześniej doustnymi lekami przeciwglikemicznymi należy zastosować okresowe leczenie insuliną [B]
 • Monitorowanie glikemii w okresie okołozabiegowym zmniejsza ryzyko powikłań i zgonu [B]

Zalecane wartości docelowe glikemii w okresie okołozabiegowym wynoszą 100–180 mg/dl [C]

Niezbędne badania laboratoryjne, które chory powinien wykonać przed zgłoszeniem się do szpitala:

 • dobowy profil glikemii (7 oznaczeń w ciągu doby, w tym w godzinach 2.00–4.00 w nocy);
 • HbA1c;
 • morfologia krwi obwodowej;
 • stężenie w surowicy krwi kreatyniny, elektrolitów (Na+, K+), aktywność aminotransferaz (ALT [alanine transaminase], AST [aspartate transaminase]);
 • INR (international normalized ratio), APTT (activated partial thromboplastin time);
 • badanie ogólne moczu;
 • ocena dna oka, jeżeli badania nie było dłużej niż

2 lata;

 • EKG spoczynkowe; RTG klatki piersiowej.