Wybierz język witryny

KOMPLIKACJE

Przygotowanie do aktywności fizycznej

Przygotowanie do aktywności fizycznej:
• Zaplanuj czas regularnej aktywności fizycznej: co najmniej 3–5 razy w tygodniu (po 30 minut dziennie – ok. 150 minut tygodniowo), najlepiej jednak codziennie. Co tydzień zwiększaj swoją aktywność fizyczną.
• Pamiętaj o stroju sportowym i wygodnym obuwiu, aby nie powodować odcisków czy otarć naskórka oraz o płynach – niegazowanej wodzie mineralnej. Nie dopuszczaj do wystąpienia uczucia pragnienia.
• Wysiłek fizyczny podejmuj ok. 2 godziny po lekkim posiłku.
• Dokonaj pomiaru poziomu glukozy za pomocą glukometru przed aktywnością fizyczną, w jej trakcie (po 30 minutach) i po zakończeniu: optymalne stężenie
glukozy przed aktywnością fi zyczną i w jej trakcie to 100–180 mg/dl.
• Kontroluj tętno w trakcie wysiłku.

Wzór do obliczenia limitu tętna dla osoby 40-letniej:
limit tętna = 220 – wiek = 220 – 40 = 180
dolna granica = 180 x 50% = 180 x 0,5 = 90
górna granica = 180 x 70% = 180 x 0,7 = 126
Tętno ćwiczącego 40-latka powinno się mieścić w granicach od 90 do 126 uderzeń na minutę.