Wybierz język witryny

Od czego zależy szybkość wchłaniania insuliny ?

Szybkość wchłaniania insulin zależy od:

  • miejsca podania,
  • głębokości wstrzyknięcia,
  • ogrzania miejsca podania,
  • pracy mięśni w pobliżu miejsca wstrzyknięcia dawki i rodzaju analogu insuliny lub insuliny klasycznej.