Wybierz język witryny

LECZENIE CUKRZYCY

Informacje na temat insuliny Lantus

Lantus w porównaniu z insuliną typu NPH stosowaną dwa razy dziennie, jedna dawka Lantusa skutkuje niższą wartością glikemii na czczo, mniejszą ilością hipoglikemii oraz niezmienionym HbA1c. Ma to zastosowanie u dzieci powyżej 5 lat oraz osób dorosłych

Insulina Lantus może być podawana przed śniadaniem, obiadem czy snem, efekt działania jest ten sam

W większości krajów Lantusa można stosować od 6 roku życia. Nocne ciężkie niedocukrzenia były rzadsze po zmianie insuliny NPH

Gdy Lantus podawany był o godz. 20:00 do 22.00 wówczas  było mniej epizodów niższych stężeń glikemii w nocy

Stosowanie insuliny przed obiadem u dzieci spowodowało spadek średniej wartości HbA1c o 1%

Wysiłek fizyczny nie zwiększa wchłaniania analogu glarginy

Jeśli Lantus zostanie wstrzyknięty domięśniowo istnieje możliwość wystąpienia hipoglikemii

Jako efekt uboczny w rzadkich przypadkach występowały nudności i wymioty po podaniu Lantusa