Wybierz język witryny

LECZENIE CUKRZYCY

Lantus - doniesienia naukowe

Lantus - doniesienia naukowe :

  • Lantus zapewnia podobne stężenie insuliny w ciągu doby co pompa insulinowa
  • mimo, że działanie lantusa możemy utrzymywać się dłużej niż 24 godziny nie ma żadnych dowodów że spowoduje to kumulacje kiedy podajemy go kilka dni z rzędu
  • dawki lantusa w grupie stosującej insulinę NPH były podobne ale w grupie podającej insulinę NPH dwa razy dziennie, dawka lantusa była o 6-7 jednostek mniejsza
  • w przypadku podawania raz dziennie lantusa przed sne i  insulinę typu NPH dwa razy dziennie, wówczas glikemia była o 40 mg/dl (2,2 mmol/l  niższa gdy stosowano lantusa
  • przy stosowaniu lantusa w przeciwieństwie do insuliny NPH stwierdzono mniej epizodów hipoglikemicznych

źródło : Ragnar Hanas, cukrzyca typu 1