Wybierz język witryny

LECZENIE CUKRZYCY

Typy insulin i ich działanie

Typy insulin i ich działanie

Nazwa marki

Nazwa rodzaju

Początek działania

Szczyt działania

Czas działania

Analogi insulin szybkodziałających

Apidra

Insulin Glulisine

 

1-2 godziny

3-4 godziny

Humalog

Insulin Lispro

 

1-2 godziny

3-4 godziny

Novolog

Insulin Aspart

 

1-2 godziny

3-4 godziny

Insuliny krótkodziałające

Humulin R

Regular

1/2 - 1 godzin

2-3 godziny

3-6 godzin

Novolin R

Regular

1/2 - 1 godzin

2-3 godziny

3-6 godzin

Insuliny średniodziałające

Humulin N

NPH

2-4 godzin

4-10 godzin

10-16 godzin

Novolin N

NPH

2-4 godzin

4-10 godzin

10-16 godzin

Insuliny długodziałające

Levemir

Insulin Detemir

3/4 - 2 godzin

minimalne działanie szczytowe

do 24 godzin

Lantus

Insulin Glargine

2-4 godziny

bez szczytów działa równo

20-24 godziny

 

Wykresy poniżej ilustrują czas działania różnych powszechnie stosowanych insulin:

  • Wykres poniżej przestawia działania insulin krótkodziałających, średniodziałających i długodziałających

insuliny i ich działanie

  • Dwukrotna dawka dzienna - mieszanina insuliny krótkodziałającej i o średnim czasie działania

wsrzyknięcia wielokrotne

  • Wstrzyknięcia wielokrotne (krótko działająca i długo działająca insulina)

wstrzyknięcia insuliny

Z tego co widać z wykresów w dzisiejszych czasach dobrą opcją leczenia cukrzycy typu 1 jest stosowanie analogu insuliny krótko działającej (Humalog) przed posiłkami z insuliną długo działającą Lantus raz na dobę.