Wybierz język witryny

LECZENIE CUKRZYCY

Jak wyliczyć dawkę insuliny

Jak wyliczyć dawkę insulinyObecnie na świecie przyjęto obliczanie dawki insuliny na podstawie zawartości węglowodanów. Dobrą metodę obliczania dawek insuliny w zależności od spożytych węglowodanów opracowali w klinice Diabetologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. System ten oblicza dawkę insuliny na węglowodany (bolus prosty) i oddzielnie na węglowodany białkowo-tłuszczowe (bolus przedłużony/prostokątny).

W celu wyliczenia dawki insuliny musimy znać swój wskaźnik insulina wymiennik. Określa on jaka jest wrażliwość na insulinę czyli ile jednostek insuliny jest potrzebnych na 1 wymiennik (WW, WBT) aby uzyskać normoglikemię poposiłkową.

Zasada jest bardzo prosta liczbę wyliczonych wymienników węglowodanowych mnożymy przez wskaźnik insulina wymiennik i otrzymujemy liczbę jednostek potrzebną do podania w bolusie prostym. Natomiast liczbę wymienników białkowo tłuszczowych (WBT) mnożymy przez wskaźnik i otrzymujemy liczbę jednostek jaką podajemy w bolusie przedłużonym/prostokątnym. Bolus przedłużony musimy rozłożyć na kilka godzin ponieważ białka oraz tłuszcze rozkładają się wolniej i dlatego do liczby WBT dodajemy cyfrę 2 i wychodzi nam liczba godzin na które rozkładamy bolus przedłużony. Na przykład 1WBT +2 = 3 godziny; 2 WBT + 2 = 4 godziny; powyżej 4WBT należy rozłożyć na 8 godzin.

Przykład

Mamy obiad składający się z 4WW i 4WBT oraz wskaźnik insulina wymiennik 0,5 j/WW. Mnożymy liczbę wymienników 8W x 0,5 jednostki i wychodzi nam 4 jednostki.

Teraz wybieramy bolus złożony ze względu na zawartość większą niż 1WBT.

W posiłku mamy 4WBT dlatego dajemy 2 jednostki insuliny na 6-8 godzin (4WBT + 2 = 6 ). Tego typu bolus podaje część insuliny natychmiast a część w bolusie przedłużonym.

Bolus prosty jest stosowany do posiłków węglowodanowych zawierających mniej niż 1WBT. Natomiast bolus przedłużony stosujemy do produktów białkowo tłuszczowych zawierających więcej niż 1WBT. Bolus ten może być podany bezpośrednio po posiłku.

Ten opis dotyczy dawkowania dla pomp insulinowych a jak dawkować insulinę w metodzie wielokrotnych wstrzyknięć.

W metodzie wielokrotnych wstrzyknięć nie ma tak dokładnego rozwiązania jak dla pomp insulinowych ale istnieje pośrednia metoda.

Istnieją dwa rodzaje insulin jedna to insulina krótko działająca a druga to analog szybko działający. Insuliny te różnią się początkiem działania oraz szczytem działania w którym najmocniej obniżają stężenie glukozy we krwi. Insulina analogowa ma swój szczyt działania godzinę dwie po wstrzyknięciu natomiast krótko działająca dwie do trzech godzin po wstrzyknięciu i działa do ośmiu godzin. Zaleca się na posiłki zawierające mniej niż 2WBT wstrzyknięcie analogu szybko działającego. W przypadku produktów zawierających więcej niż 2WBT zaleca się podanie insuliny krótko działającej.

Do węglowodanów WW z posiłku dodajemy liczbę WBT otrzymaną sumę mnożymy przez przelicznik insulina wymiennik i tak dobraną dawkę insuliny podajemy w odpowiednim odstępie czasowym zazwyczaj około 30 minut przed posiłkiem.

źródło: diabetyk wrzesień 2008