Terapia przy pomocy pompy insulinowej

Terapia przy pomocy pompy insulinowejTerapia przy pomocy pompy insulinowej zapewnia

 • ustabilizowanie wartości glikemii,
 • normalizację poziomu hemoglobiny glikowanej,
 • zmniejszenie ryzyka powstania ciężkiej hipoglikemii,
 • możliwość prowadzenia aktywnego stylu życia,
 • większą swobodę jedzenia posiłków,

Jak postępować z infekcją w cukrzycy

Jak postępować z infekcją w cukrzycyW schorzeniach takich jak gorączka, przeziębienie, grypa występują często wahania glikemii wiążące się ze zmiennym zapotrzebowaniem na insulinę. Oto kilka wskazówek dotyczących jak radzić sobie z infekcją w cukrzycy :

 • na początku podajemy zwykłe dawki insuliny
 • regularnie sprawdzamy poziom cukru oraz badamy poziom związków ketonowych
 • gdy pomiar glikemii jest wyższy niż 180 mg/dl zwiększamy dawkę insuliny o 0,5 jednostki w przypadku gdy na posiłek podajemy poniżej 3 jednostek ;  zwiększamy o 1 jednostkę gdy podajemy od 3 do 10 jednostek na posiłek ; zwiększamy o 2 jednostki gdy podajemy powyżej 10 jednostek na posiłek
 • gdy temperatura ciała jest powyżej 38º C zwiększamy dobową dawkę insuliny o 25 %, natomiast gdy gorączka przekroczy 39º C zwiększamy o 50%
 • dobrym rozwiązaniem jest aby w czasie choroby wstrzykiwać insulinę 4-5 razy na dobę
 • zwiększamy insulinę bazową długodziałającą o około 30%
 • na każde 80 mg/dl glikemii powyżej normy podajemy 2 jednostki insuliny
 • alternatywą jest podawanie co 2-3 godziny dodatkowej dawki insuliny szybkodziałającej o 10-20% całkowitej dobowej dawki insuliny
 • dobrze jest skontaktować się ze swoim lekarzem w celu uzgodnienia optymalnego leczenia

 

 

Zastosowanie inhibitora kotransportera SGLT2

Zastosowanie inhibitora kotransportera SGLT2Zastosowanie inhibitorów kotransportera SGLT2 może zwiększać glukozurię co ma znaczący wpływ na obniżenie poziomu cukru we krwi a w konsekwencji daje możliwość wyrównania cukrzycy. Za proces filtracji w kłębuszkach nerkowych i reabsorpcji glukozy w kanalikach nerkowych odpowiadają sodozależne kotransportery glukozy SGLTs. W przypadku zdrowej osoby proces ten przebiega bez żadnych zaburzeń dzięki temu glukoza w całości jest reabsorbowana w cewkach nerkowych, co do osoby chorej na cukrzycę działanie to może być zaburzane.

Szybkie wchłanianie insuliny

Jedną z dobrych metod ułatwiających szybsze wchłanianie się insuliny jest masowanie miejsca iniekcji. W przypadku zastosowania szybko działającego analogu insuliny gdy twój poziom cukru jest wysoki oraz masz związki ketonowe to przez około 20-30 minut mocno masuj miejsce wstrzyknięcia insuliny a zobaczysz o ile szybciej zacznie obniżać się twój poziom glikemii.