Wybierz język witryny

Nowa insulina długodziałająca Abasaglar

Abasalgar zawiera insulinę glargine będącą analogiem insuliny o przedłużonym czasie działania.
Przeznaczona jest do stosowania raz na dobę o dowolnej ale zawsze o tej samej porze.
Insulina glargine jest wytwarzana metodą rekombinacji DNA w komórkach Escherichia coli. Każdy wkład zawiera 3 ml roztworu do wstrzykiwań co odpowiada 300 jednostkom.
Przy zmianie schematu dawkowania z zastosowaniem insuliny o pośrednim czasie działania lub insuliny o długim czasie działania na schemat z użyciem produktu Abasaglar może być konieczna zmiana dawki insuliny podstawowej oraz towarzyszącego leczenia przeciwcukrzycowego.

Profilaktyka kluczem w leczeniu stopy cukrzycowej

W zapobieganiu oraz leczeniu stopy cukrzycowej ogromną rolę odgrywa profilaktyka. Warunkiem profilaktyki jest optymalne wyrównanie metaboliczne związane z kończynami, mięśniami oraz skórą stóp. Ważna jest odpowiednia i codzienna pielęgnacja stóp. Powinniśmy szczególną uwagę zwracać na  skórę stóp , podeszwę stopy gdzie do dokładnej analizy przydatne staje się lusterko. Skórę należy oglądać w dobrym oświetleniu, również między palcami stopy.

Nowa insulina alternatywą na lepsze wyrównanie cukrzycy

Toujeo® to insulina bazalna nowej generacji do stosowania raz na dobę opierająca się na powszechnie stosowanym analogu insuliny (insulina glargine) o znanym i ustalonym stosunku korzyści do ryzyka. Zmniejszona o 2/3 objętość wstrzyknięcia, a co za tym idzie o połowę mniejsza powierzchnia depot podskórnego w stosunku do insuliny glargine 100 jednostek/ml, zapewnia przedłużone działanie i bardziej stabilne właściwości farmakokinetyczne i farmakodynamiczne.
W przeprowadzonych badaniach klinicznych insuliny Toujeo uczestniczyło 3500 dorosłych pacjentów z niekontrolowaną cukrzycą typu 1 lub typu 2 z całego świata.

Refundacja zestawów infuzyjnych po 26 roku życia

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie od 1 stycznia 2014 roku zestawy infuzyjne do osobistej pompy insulinowej w ilości 10 sztuk miesięcznie będą refundowane dla wszystkich diabetyków z cukrzycą typu 1. Poziom odpłatności po 26 roku życia, zgodnie z zapowiedziami, wyniesie 30%. Tekst rozporządzenia został już podpisany przez Ministra Zdrowia!