Wybierz język witryny

Problemy w cukrzycy

Hipoglikemia przyczynia się m.in. do:

• aktywacji układu współczulnego – powoduje wzrost częstości akcji serca, wzrost ciśnienia tętniczego krwi oraz zwiększa obciążenie serca;

• zaburzeń rytmu serca – migotanie przedsionków;

• zaburzeń krzepnięcia krwi.