Wybierz język witryny

CIEKAWOSTKI

Czy istnieje związek między nadwagą a cukrzycą typu 1?

Naukowcy ze Szwecji i Wielkiej Brytanii postanowili to sprawdzić. W badaniu przyjrzano się genom ponad 14 000 dzieci i młodzieży. Cukrzyca typu 1 jest chorobą metaboliczną rozwijającą się w okresie dzieciństwa. Choroba ta może wystąpić w dowolnym wieku, ale największą zachorowalność odnotowuje się na okres od dziesięciu do piętnastu lat. Organizm atakuje i niszczy swój układ odpornościowy.

Ale czy dieta lub nadwaga (otyłość) może wpływać na przyczynę choroby? Z jednej strony cukrzyca typu 1 jest bardzo rzadka w odniesieniu do całej populacji, co stanowi 1 procent. Dane odnośnie zmiany masy ciała w trakcie życia lub w początkowej fazie choroby mogą dawać niemiarodajne wyniki.

Autorzy skupili się na danych genetycznych: zbadali DNA około 5900 dzieci z cukrzycą typu 1 i porównywali je do 8800 zdrowych dzieci. Wyniki zostały zebrane z kilku środowisk klinicznych i oparte na dzieciach z nadwagą oraz ze zwiększonym wskaźnikiem masy ciała (BMI).

Większość badań wskazuje na nadwagę dziecięcą, ale nie jest to do końca jasne jak to się dzieje. Oznacza to, że poza nadwagą geny mogą spowodować zmiany w ciele, a następnie cukrzycę. Autorzy wnioskują, że może istnieć związek między nadwagą w dzieciństwie a cukrzycą typu 1 i zalecają dalsze badania dotyczące tego materiału.

Do tej pory związek ten występuje przy cukrzycy typu 2, która opiera się na zupełnie odmiennych mechanizmach chorobowych.