Wybierz język witryny

Podstawowe zagadnienia

Cukrzyca typu 2 a kontrola glikemii

W każdej cukrzycy czy to typu pierwszego czy drugiego ważne jest systematyczne kontrolowanie poziomu glukozy we krwi. Cukrzyca typu 2 leczona dietą i lekami doustnymi wymaga ścisłej kontroli glikemii aby kontrolować ją jak najlepiej. Wiąże się to z lepszymi wynikami i unikaniem późniejszych powikłań cukrzycowych.