Pompa

Pompa a wzrost poziomu glikemii

Co robić gdy nasz poziom glikemii rośnie....

 • Wzrost glukozy we krwi - I dawka korekcyjna (kontrola poziomu cukru po 1,5 -2 godzinach)
 • Nadal utrzymuje się wysoki poziom glikemii - II dawka korekcyjna (kontrola poziomu po 1-5 - 2 godzinach)
 • gdy poziom cukru jest nadal wysoki badamy mocz (Glukoza +, aceton + wówczas wymieniamy wkłucie)

W przypadku gdy nie ma acetonu wstrzykujemy insulinę z pena i obserwujemy, jeżeli cukier obniży się wymieniamy wkłucie. Zakładamy nowe wkłucie i zwiększamy bazę o 100-200% ( zmiana na około 4 godziny) + dawka korekcyjna

Obliczamy dawkę korekcyjną:

 • 1 jednostka insuliny na każde 100 mg przecukrzenia dla małych dzieci natomiast dla dorosłych 50 mg
 • 20 % zapotrzebowania dobowego
 • 0,1 jednostki insuliny na kilogram masy ciała
 • na każde 100 mg przecukrzenia tyle insuliny co na 1WW (wymiennik)

Wielkość przecukrzenia wyliczamy odejmując od aktualnego poziomu glukozy 100 mg

Nie co jaśniej jak wyliczyć dawkę korekcyjną

Mamy poziom glikemii 400 mg czyli chcemy obniżyć o 300 mg% ( 400-100=300)

 • Czyli dajemy 3 jednostki małym dzieciom (300:100=3) a 6 jednostek osobom dorosłym (300:50=6)
 • zapotrzebowanie dobowe na insulinę wynosi 30 jednostek (długo + krótkodziałająca) 100% - 30 jednostek ; 20% - x ; czyli x =6 jednostek
 • dziecko o wadzę 30 kg otrzyma 3 jednostki insuliny ( 30 kg x 0,1 = 3 j.insuliny)
 • przelicznik 0,8 jednostek /1WW jest 300 mg za dużo;  100mg% - 1WW ; 300 mg% -x ; x=3WW ; 3 x 0,8 = 2,4 j insuliny